Keelpijn, hoe lang duurt het?

De gemiddelde duur van keelpijn is rond de 10 dagen. Veelal is een virus zoals een verkoudheidsvirus de oorzaak van de pijn in de keel. Dankzij de tweevoudige werking vermindert het snel de pijn en doodt bacteriën en virussen die keelpijn veroorzaken.

Wie moet je contacteren voor inlichtingen of correspondentie?

Voor inlichtingen en correspondentie kun je het best contact opnemen met Salveo Pharma BV, Bogert 1, 5612 LX Eindhoven. Bel gratis 0800-0580. Of stuur een e-mail naar info@salveo-pharma.nl.

Hoe bewaar je Trachitol?

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na “Niet te gebruiken na”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag jouw apotheker wat je met geneesmiddelen moet doen die je niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Hoe meld je bijwerkingen?

Je kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb via de website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kun je ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Wat zijn de bijwerkingen?

Bijwerkingen treden in het algemeen weinig op. De volgende overgevoeligheidsreacties kunnen optreden: huiduitslag, jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (urticaria), plotselinge vochtophoping in de huid of slijmvliezen van keel of tong met ademhalingsmoeilijkheden, jeuk en huiduitslag (angio-oedeem), en benauwdheid. Deze reacties zijn meestal mild of matig van ernst. Andere gemelde bijwerkingen zijn een verminderd gevoel in de mond of keel, en buikpijn.

Vergeten Trachitol in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten zuigtablet in te halen. Heb je nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met jouw arts of apotheker.

Wat moet je doen als je de dosering hebt overschreden?

Als je meer Trachitol hebt gebruikt dan geadviseerd, kun je tijdelijke verschijnselen ontwikkelen als gapen, rusteloosheid, duizeligheid, misselijkheid, overgeven of gehoorstoornissen. Raadpleeg in dit geval je arts, omdat behandeling noodzakelijk kan zijn. Neem deze bijsluiter dan mee.

Wat is de minimum leeftijd?

De aanbevolen dosering is vanaf 6 jaar en altijd onder het toezicht van een volwassenen. Kinderen tussen 6 en 11 jaar: Tot 6 zuigtabletten per dag, met een maximum van 1 tablet per 2 uur.

Wat is de dosering bij kinderen?

Kinderen tussen 6 en 11 jaar: Tot 6 zuigtabletten per dag, met een maximum van 1 tablet per 2 uur. Het geneesmiddel moet onder toezicht van een volwassene worden toegediend. Trachitol is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Wat is de dosering voor jongvolwassenen?

Volwassenen en jongvolwassenen van 12 tot 18 jaar: Tot 8 zuigtabletten per dag, met een maximum van 1 tablet per 2 uur. Laat de zuigtablet langzaam in de mond oplossen. Niet inslikken en niet kauwen. De behandeling mag niet langer duren dan 7 dagen.

Vermindert de pijn en ontsmet

Dankzij de tweevoudige werking vermindert het snel de pijn en remt bacteriën en virussen die keelpijn veroorzaken.

Trachitol retailers

Er is altijd een winkel binnen handbereik

Het oranje-paarse doosje altijd dichtbij. Je koopt Trachitol bij o.a. een van deze winkels:

Kruidvat
Etos
Trekpleister
DA
DIO
AH
Jumbo
Plus
Benu Apotheek
Alphega
Service Apotheek

Je koopt Trachitol ook gemakkelijk online